Megújul az Egészségkert

Egyesületünk által az Egészségház tőszomszédságában hét éve létrehozott parkocska felújítása a pihenőpadok átfestésével és a zúzottkő burkolatok felfrissítésével, pótlásával megkezdődött.

A munkálatokat az új mentőállomás kerítésének megépítése (déli oldalon csökkentve a park területét), valamint a szinte egyidőben bekövetkezett szándékos rongálás tette szükségessé. Utóbbi miatt a kisház zsindelyteteje, a játékvonat, valamint a virágágyásokat határoló szegélykerítés is cserére szorul; reményeink szerint az Önkormányzat biztosítása fedezi majd a javítások költségeit.

A fák és bokrok, melyeket Egyesületünk ültetett, mindkét „eseményt” átvészelte, pár éven belül már a nyári hónapokban is hűs árnyékkal örvendezteti meg az oda betérőket.

Azért a víz az úr…

Kőszeg Város Önkormányzata 2018-ban újította fel – zártkerti pályázat keretében – a Kálvária utcától a Napos-tetőig húzódó közel 800 méteres hideg-völgyi utat. Az útszakasz darált beton útalapot, majd bernsteini kőzúzalék fedést kapott és elkészült az út melletti vizesárok is. Újításként két ponton az addig összegyűlő csapadékvíz kivezetésre került a szomszédos mezőgazdasági területekre, csökkentve így a víz „romboló” erejét és a városba jutó víz mennyiségét.

Az árok évenkénti kitisztítását első két évben Láng József borász, valamint egyesületünk végezte el, azóta az önkormányzat teszi ezt.  Erdős terület révén tavaszra a szél megrakja levéllel és ágdarabokkal az árkot, illetve időnként a vaddisznók is „rakoncátlankodnak” arrafelé.

A gondos útlejtések, kivezetések kialakítása ellenére is a hevesebb felhőszakadások után a csapadékvíz nyomokat hagy a jó minőségű, egyenletes útpályán, mely eróziós hatást erősíti a megnövekedett teherforgalom is (Kálvária-templom felújítása), valamint sok hegytulajdonos is átszokott erre az útra.

Láng József és Schlögl Krisztián saját anyagi és munkaerő hozzájárulása mellett Egyesületünk is részt vállalt az útfenntartásokban. Tavaly ősszel a padkanyesés költségeit álltuk.

A munka nem áll meg, célunk, hogy ezt a – meredeksége ellenére is – kőszegi viszonylatban kiváló állapotú utat fenntartsuk. A következő hetekben az önkormányzat által szolgáltatott kőzúzalékkal kívánjuk a további szükséges karbantartásokat elvégezni. Hasonlóan, a párhuzamosan futó 600 méter hosszú Ördögárok megtisztítását (avar, faágak) is finanszírozta Egyesületünk. Örömünkre sok-sok turista, két lábon vagy két keréken használja ezeket az utakat. A quadok és crossmotorok azonban károsítják ezen útszakaszokat és balesetveszélyesek is, feltéve, hogy nem a látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekednek, mely sajnos gyakran előfordul.