Azért a víz az úr…

Kőszeg Város Önkormányzata 2018-ban újította fel – zártkerti pályázat keretében – a Kálvária utcától a Napos-tetőig húzódó közel 800 méteres hideg-völgyi utat. Az útszakasz darált beton útalapot, majd bernsteini kőzúzalék fedést kapott és elkészült az út melletti vizesárok is. Újításként két ponton az addig összegyűlő csapadékvíz kivezetésre került a szomszédos mezőgazdasági területekre, csökkentve így a víz „romboló” erejét és a városba jutó víz mennyiségét.

Az árok évenkénti kitisztítását első két évben Láng József borász, valamint egyesületünk végezte el, azóta az önkormányzat teszi ezt.  Erdős terület révén tavaszra a szél megrakja levéllel és ágdarabokkal az árkot, illetve időnként a vaddisznók is „rakoncátlankodnak” arrafelé.

A gondos útlejtések, kivezetések kialakítása ellenére is a hevesebb felhőszakadások után a csapadékvíz nyomokat hagy a jó minőségű, egyenletes útpályán, mely eróziós hatást erősíti a megnövekedett teherforgalom is (Kálvária-templom felújítása), valamint sok hegytulajdonos is átszokott erre az útra.

Láng József és Schlögl Krisztián saját anyagi és munkaerő hozzájárulása mellett Egyesületünk is részt vállalt az útfenntartásokban. Tavaly ősszel a padkanyesés költségeit álltuk.

A munka nem áll meg, célunk, hogy ezt a – meredeksége ellenére is – kőszegi viszonylatban kiváló állapotú utat fenntartsuk. A következő hetekben az önkormányzat által szolgáltatott kőzúzalékkal kívánjuk a további szükséges karbantartásokat elvégezni. Hasonlóan, a párhuzamosan futó 600 méter hosszú Ördögárok megtisztítását (avar, faágak) is finanszírozta Egyesületünk. Örömünkre sok-sok turista, két lábon vagy két keréken használja ezeket az utakat. A quadok és crossmotorok azonban károsítják ezen útszakaszokat és balesetveszélyesek is, feltéve, hogy nem a látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekednek, mely sajnos gyakran előfordul.