Céljaink

Természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése, különösen:
– teljesítménytúrák, jelvényszerző mozgalmak, táborok
– az Országos Kéktúra Mozgalom (OKT, DDK, AK)
A természetjárás céljait szolgáló intézmények és létesítmények létrehozásának és fenntartásának elősegítése
A természetes és épített környezet védelme, természetvédelem népszerűsítése, környezetvédő szemlélet kialakítása
Az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének elősegítése
A fenntartható fejlődés megvalósításának és a környezettudatos életmód terjedésének előmozdítása, az ehhez kapcsolódó ismeretek terjesztése
Ifjúságnevelés, az ifjúság körében a természetjárás, természet- és környezetvédelem népszerűsítése
Egészséges, aktív életmódra nevelés
Kapcsolattartás, együttműködés hasonló célokat követő hazai és külföldi szervezetekkel, önkormányzati és állami szervekkel.