Együttműködés

Egyesületünk a Gyermekekkel a Természetért Egyesület és a Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület közreműködésével partneri kapcsolatot alakított ki civil hálózat létrehozásához, melynek célja a magyarországi források és környezetük, mint vizes élőhelyek védelmével foglakozó civil szervezetek összefogása.

A „Természetes forrásvizeink védelme” című projekt keretén belül „ForrásVízŐrző” névvel egy országos civil hálózat létrehozása van folyamatban.

Elképzeléseik szerint a civil hálózat összefogja a forrásvízvédelemmel kapcsolatos civil tevékenységet. Létrejön egy erős szakértői bázison nyugvó, szervezett közösség, amely alkalmassá tud válni a szakmai érdekképviseletre a szakmapolitikai mechanizmusok befolyásolására. Az országos civil háló létrehozása jelenti véleményük szerint a megoldást arra a problémára, hogy a civil szektor a forrásvizek védelmének területén nem tud elég hatékonyan működni és nem tudja befolyásolni a szakmapolitikai mechanizmusokat, csak maximum kényszerűen alkalmazkodik.

Egy, a szervezetek teljes önállóságát megtartó szakmai és érdekszövetség létrehozása a terv, amely

o a tudásmegosztással
o közös érdekvédelemmel
o közös környezetvédelmi akciókkal
o közös marketinggel és PR tevékenységgel

segíti az egyes tagszervezeteket tevékenységük hatékonyságának, szakmai és társadalmi presztízsének erősítésében. A projekt keretében lehetősége van az Egyesületnek koordinátorok delegálására is, akik egy-egy megye civil szervezeteinek felkutatásában és az ott lezajló tevékenységek koordinálásában közreműködnek.

Egyesületünk a 2015. január 10-én megkötött szerződés alapján Zala megye forrásainak koordinátoraként segíti a fenti célok megvalósulását. Egyesületünk két elnökségi tagja Lengyel Szilvia és Márton László Krisztián vállalta a megyei koordinátori feladatok ellátását.