Faültetés a munkaszolgálatosok emlékparkjában

A Kőszeget keleti oldalról határoló Guba-hegyet a történelmi emlékezet és a tudományos kutatás is az 1944–1945-ben itt életüket vesztett zsidó munkaszolgálatosok és civil személyek elföldelésének helyeként tartja számon. A tömegsírok ma egy több száz méter hosszú földúton közelíthetőek meg. Az 1947-ben exhumált tömegsírok és a munkálatok során keletkezett meddők napjainkban is jól azonosíthatóak a fákkal és bokrokkal benőtt terepen. Az elmúlt évek kutatásai bebizonyították, hogy az exhumálás nem volt teljes körű, a föld továbbra is emberi maradványokat rejt. A temetési hely tágabb környezetében jó állapotban fennmaradt – a munkaszolgálatosok által épített – zegzugos vonalvezetésű lövészárok és egy 3 m mély és 3 m széles harckocsi árok is található. A munkaszolgálatos tragédia emlékére 1985-ben egy emlékpark került kialakításra a 87. számú főút mentén, az egykori téglagyár mellett, melynek középpontjában a munkaszolgálatos-emlékmű áll.

Többszöri helyszíni bejárást, valamint egyeztetést követően a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és Kőszeg Város Önkormányzata az említett útvonalon emlékút kialakítását határozta el 4 információs tábla felállításával, az emlékmű és környezete felújításával, valamint a főút mellett biztonságos közlekedést biztosító gyalogjárda megépítésével.

Egyesületünk – egyeztetve az Önkormányzattal és együttműködő partnereivel – a munkaszolgálatosok emlékparkjában egy kocsányos tölgyet és 3 tő örökzöld vörös korallberkenyét ültetett el. Az „Emlékezés fája” mellé tavasszal pihenőpad elhelyezését is tervezi Egyesületünk.